Pierre Auguste Renoir
Pierre Auguste Renoir's Oil Paintings
Pierre Auguste Renoir Museum
February 25, 1841 – December 3, 1919. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Pierre Auguste Renoir.org, welcome & enjoy!
Pierre Auguste Renoir.org
 

Pierre-Auguste Renoir
a pansy and snowberries

ID: 97854

Pierre-Auguste Renoir a pansy and snowberries
Go Back!Pierre-Auguste Renoir a pansy and snowberries


Go Back!


 

Pierre-Auguste Renoir

French Impressionist Painter, 1841-1919 French painter, printmaker and sculptor. He was one of the founders and leading exponents of IMPRESSIONISM from the late 1860s, producing some of the movement's most famous images of carefree leisure. He broke with his Impressionist colleagues to exhibit at the Salon from 1878, and from c. 1884 he adopted a more linear style indebted to the Old Masters. His critical reputation has suffered from the many minor works he produced during his later years.   Related Paintings of Pierre-Auguste Renoir :. | The Moulin de La Galette | La Grenouillere | Mujer con una sombrilla en un jardin | Portrait of Coco | Weiblicher |
Related Artists:
AVERCAMP, Hendrick
Dutch Baroque Era Painter, 1585-1634 1634). He was the first artist in the northern Netherlands to paint winter landscapes. Before him only a few Flemish artists, among them Pieter Bruegel I and his sons, and Jacob Grimmer, had made winter scenery the main subject of their work. Avercamp created a new genre of Dutch painting by combining the panoramic scope, bright colours and high vantage point of these Flemish models with an emphasis on anecdotal detail.
Lieve Verschuier
(1627-1686) was a Dutch Golden Age painter of maritime subjects. He was born in Rotterdam, and is documented in Amsterdam in 1651, where he possibly learned to paint from Simon de Vlieger. He traveled to Rome in 1653 as a young man with Jan Vermeer van Utrecht and became friends with Willem Drost and Johann Carl Loth.. On his return he settled in Rotterdam in 1667 where he remained, painting marine scenes, and Italianate landscapes. His maritime works are valued today for their historical value illustrating the art of shipbuilding in the 17th century.
egron lundgren
Egron Sellif Lundgren, född 18 december 1815 i Stockholm, död 16 december 1875 i Stockholm var en svensk konstnär och författare. Hans lite egendomliga förnamn är givet av en omtänksam fader som önskade sin lille nyfödde ett rofyllt liv, eg-ron. Egron Lundgren kan betecknas som den svenska akvarellkonstens fader. Han började först som oljemålare där han utförde genremålningar och historiska framställningar i tidens anda. Under sina många resor till Italien, Spanien och Indien fann han dock sitt rätta uttrycksmedel i akvarellen vars teknik han utvecklade till ett mästerskap. Han bosatte sig i mitten av 1850-talet i London där han hade stora framgångar som porträttmålare. Med London som utgångspunkt företog han sedan ytterligare resor både till Italien och Spanien men även till Egypten och Indien. Hans reportagemålningar från sepoyupproret i Indien anses utgöra en av höjdpunkterna i hans produktion. Hans akvarellteknik utvecklades med åren till en snabb, upplöst teknik i rena, klara färger och lätt penselföring. England med sina dimhöljda öar kom till fullt uttryck i arbetena från hans många resor. Sina sista år tillbringade Egron Lundgren i Stockholm men också därifrån fortsatte han sitt resande. Mest känd för en sentida publik har han blivit genom sina brev och dagboksanteckningar, utgivna under titeln En målares anteckningar 1 - 2 Egron Lundgrens väg i Södra Ängby, Stockholm är uppkallad efter Egron Lundgren.


Pierre Auguste Renoir
All the Pierre Auguste Renoir's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved