Pierre Auguste Renoir
Pierre Auguste Renoir's Oil Paintings
Pierre Auguste Renoir Museum
February 25, 1841 – December 3, 1919. French painter.

About Us
email

90,680 paintings total now
Toll Free: 1-877-240-4507

  
  

Pierre Auguste Renoir.org, welcome & enjoy!
Pierre Auguste Renoir.org
 

Pierre Renoir
Garden Scene in Brittany

ID: 28773

Pierre Renoir Garden Scene in Brittany
Go Back!Pierre Renoir Garden Scene in Brittany


Go Back!


 

Pierre Renoir

French Impressionist Painter, 1841-1919 Pierre-Auguste Renoir (February 25, 1841?CDecember 3, 1919) was a French artist who was a leading painter in the development of the Impressionist style. As a celebrator of beauty, and especially feminine sensuality, it has been said that "Renoir is the final representative of a tradition which runs directly from Rubens to Watteau". Renoir's paintings are notable for their vibrant light and saturated color, most often focusing on people in intimate and candid compositions. The female nude was one of his primary subjects. In characteristic Impressionist style, Renoir suggested the details of a scene through freely brushed touches of color, so that his figures softly fuse with one another and their surroundings. His initial paintings show the influence of the colorism of Eugene Delacroix and the luminosity of Camille Corot. He also admired the realism of Gustave Courbet and Edouard Manet, and his early work resembles theirs in his use of black as a color. As well, Renoir admired Edgar Degas' sense of movement. Another painter Renoir greatly admired was the 18th century master François Boucher. A fine example of Renoir's early work, and evidence of the influence of Courbet's realism, is Diana, 1867. Ostensibly a mythological subject, the painting is a naturalistic studio work, the figure carefully observed, solidly modeled, and superimposed upon a contrived landscape. If the work is still a 'student' piece, already Renoir's heightened personal response to female sensuality is present. The model was Lise Tr??hot, then the artist's mistress and inspiration for a number of paintings. In the late 1860s, through the practice of painting light and water en plein air (in the open air), he and his friend Claude Monet discovered that the color of shadows is not brown or black, but the reflected color of the objects surrounding them. Several pairs of paintings exist in which Renoir and Monet, working side-by-side, depicted the same scenes (La Grenouill??re, 1869). One of the best known Impressionist works is Renoir's 1876 Dance at Le Moulin de la Galette (Le Bal au Moulin de la Galette). The painting depicts an open-air scene, crowded with people, at a popular dance garden on the Butte Montmartre, close to where he lived. On the Terrace, oil on canvas, 1881, Art Institute of ChicagoThe works of his early maturity were typically Impressionist snapshots of real life, full of sparkling colour and light. By the mid 1880s, however, he had broken with the movement to apply a more disciplined, formal technique to portraits and figure paintings, particularly of women, such as The Bathers, which was created during 1884-87. It was a trip to Italy in 1881, when he saw works by Raphael and other Renaissance masters, that convinced him that he was on the wrong path, and for the next several years he painted in a more severe style, in an attempt to return to classicism. This is sometimes called his "Ingres period", as he concentrated on his drawing and emphasized the outlines of figures. After 1890, however, he changed direction again, returning to the use of thinly brushed color which dissolved outlines as in his earlier work. From this period onward he concentrated especially on monumental nudes and domestic scenes, fine examples of which are Girls at the Piano, 1892, and Grandes Baigneuses, 1918-19. The latter painting is the most typical and successful of Renoir's late, abundantly fleshed nudes. A prolific artist, he made several thousand paintings. The warm sensuality of Renoir's style made his paintings some of the most well-known and frequently-reproduced works in the history of art..  Related Paintings of Pierre Renoir :. | Woman with Guitar | Ingenue | Girl with a Hoop | Young Girl with Flowers | Claude and Renee |
Related Artists:
Musscher, Michiel van
Dutch, 1645-1705 Dutch painter and printmaker. According to Houbraken, van Musscher received his eclectic artistic training in Amsterdam, studying first with the history painter Martinus Zaagmolen (c. 1620-69) in 1660, then with Abraham van den Tempel in 1661, followed by lessons with Gabriel Metsu in 1665. He completed his studies in 1667 in the studio of Adriaen van Ostade. The following year van Musscher returned briefly to Rotterdam before settling permanently in Amsterdam.
Martin Mijtens d.a.
Martin Mijtens d.ä., Martin Meytens, Martin Mytens, född 1648 i Haag, Holland, död 1736 i Stockholm och begravd i Maria Kyrkan, nederländsk konstnär. Far till Martin Mijtens d.y. och son till porträttmålaren Isaac Mijtens. Mijtens kom till Stockholm före eller under år 1677 och fann där ett så tacksamt fält för sin konst, att han beslöt stanna och 1681 satte han bo. Av hans första verk finns prov i Vibyholms och andra samlingar. De visar, att han hade en fin pensel, behaglig, varm, fastän tunn färg samt livlig och karakteristisk uppfattning av de skildrade. Med sina gråaktiga fonder, de ofta gulbruna draperierna och den enkla, naiva framställningen bildar Mijtens vid denna tid en bestämd motsats till David Klöcker Ehrenstrahl. Men dennes anseende och den gunst hans målningssätt vunnit var så stora, att även Mijtens måste böja sig. Så småningom blir hans bilder något anspråksfullare och djärvare, åtbörder och minspel kraftigare, bisakerna rikare, tonen i det hela mer högstämd, utan att personligheten försummas eller återgivningen av hudfärg överger den varma, åt gult dragande hållningen. Många bilder från denna hans andra period, som ungefär omfattar åren 1685- 1700, finns på Skoklosters slott, där Nils Bielke och hans grevinna, Eva Horn (i landskap), hör till mästarens bästa målningar, och på Vibyholm, i Uppsala (professor Schwedes porträtt i Uppsala museum och Olof Rudbeck d.ä.:s förträffliga bild, 1696, i medicinska fakultetens sessionsrum), i Hammers samling och på inte så få andra ställen. Konstnärens vana att högst sällan signera har gjort, att bilderna från dessa år ofta har blandats ihop med Ehrenstrahls och gått under den senares namn. Säkra skiljetecken är emellertid draperierna, som hos Mijtens saknar stil och ofta verkar tämligen slappt tecknade, och även det livligare åtbördsspelet. Man vet, att Mijtens, trots sin medtävlares anseende, var mycket eftersökt som porträttmålare och samlade förmögenhet på sin konst, så att han kunde bl.a. förvärva ett ej obetydligt konstgalleri. Han var även alltifrån 1692 och ganska länge kyrkoråd i den lilla holländska församlingen i Stockholm. 1697 och 1701 företog han resor till hembygden, den förra gången åtföljd av sin unge lärjunge Lucas von Breda. Utom denne ej obetydande konstnär utbildade Mijtens även sin son , som under det i Tyskland antagna namnet van Meytens berömde målaren (se denne), samt G. de Mar??es och möjligen flera. Man kan säga att omkring år 1700 vidtog Mijtens tredje maner. Karnationen får en dragning åt rött, som slutligen blir nästan stötande (t. ex. i Fabritius och prins Alexander av Georgiens porträtt på Gripsholms slott), teckningen vårdslösas mer, och de granna röda eller djupblå draperierna är stillösare och hårdare målade än förr. Dock lever ännu inte litet av den forna kraften i karaktärsteckningen, och anordningen bibehåller i mycket den förra prydligheten. Även denna hans nedgång finnes ej sällan företrädd i svenska samlingar. Märkligt är ett självporträtt (nu på Fånö i Uppland), emedan det enligt sägnen skall vara målat på hans höga ålderdom och under sinnessvaghet (om denna vet man för övrigt inget). Utom måleriet idkade han även gravyr samt utförde ett porträtt af Karl XI i svart maner och möjligen ett par andra blad i samma art (Gustaf Adolf de la Gardie, Georg Stiernhielm). Mijtens skall, enligt gammal uppgift, ha avlidit i Stockholm 1736; enligt en urkund levde han ännu i juli 1730. Hans målningssamling såldes av hans arvingar till preussiske överstemarskalken greve Gotter och kom inte långt därefter till storhertigen af W??rttemberg. Carl Gustaf Tessin, som tycks ha hyst mycken ringaktning för Mijtens omtalar dock, att denna samling på sin tid ansågs som den enda framstående i riket (utom grefve Johan Gabriel Stenbocks). Att Carl Gustaf Tessin vid samma tillfälle kallar Mijtens "en gammal färgskämmare" och även annars talar illa om hans konst, tycks visa att Mijtens vid mitten af 1700-talet var fullkomligt bortglömd, åtminstone sådan han varit under sin bästa tid. Sedan finns han ej heller mycket omtalad. Först genom konstföreningens utställning 1841 och Nils Arfwidssons anmälan av honom i Frey återupptäcktes han; och man fann då, att Sverige i honom ägt en konstnär av sådan betydelse, att han kan mäta sig även med våra största mästare. Hans inflytande på den svenska konstens fortbildning blev dock ej särskilt stort. David Klöcker Ehrenstrahl och David von Krafft ställer honom i det avseendet fullkomligt i skuggan.
Master of the Joseph Legend
Flemish Northern Renaissance Painter, active ca.1500


Pierre Auguste Renoir
All the Pierre Auguste Renoir's Oil Paintings
Supported by oil paintings and picture frames Copyright Reserved